4.00(3)

การทำคอนเทรนออนไลน์

  • ระยะเวลา 1h 05m 20s
  • ลงทะเบียนแล้ว 213

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ได้รับคอนเทนต์ที่นำไปใช้กับสินค้าของตนเอง

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

4 บทเรียน1h 05m 20s

การทำคอนเทรนต์ออนไลน์

ตอนที่ 100:17:35
ตอนที่ 200:18:26
ตอนที่ 300:11:48
ตอนที่ 400:14:30

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (6 ดาว)

4 คอร์ส

817 ผู้เรียน

ผลตอบรับจากผู้เรียน

4.0

Total 3 Ratings

5
1 ดาว
4
1 ดาว
3
1 ดาว
2
0 ดาว
1
0 ดาว

กระจ่าง

Good

Very Good

ฟรี

สิ่งที่รวมในคอร์ส

  • 4 hours on-demand video
Login

ความต้องการ

  • มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย

  • บุคคลทั่วไป

คุณไม่มีสิทธิ์เข้าชมคอร์สนี้

กลับไปหน้าแรก